Gépkocsizó járőr

A gépkocsizó járőrünk komplex feladatot hajt végre:

Azon túl, hogy a járőr részt vesz a közúti forgalomban, melynek a szabályozását utasításban rögzítjük, a feladatköre kiterjed a távfelügyeleti rendszerbe bekötött ügyfelek javainak védelmére, melynek kidolgozása, meghatározása az ügyféllel közösen történik.

A folyamatos ellenőrzésre kijelölt területen visszatérően megjelenik, leellenőrzi az objektumot és környezetét, meggyőződik annak sértetlenségéről. megelőzve ezzel a bűncselekmények elkövetését, illetve az észlelt bűncselekményeket megakadályozza, az elkövetőket tetten érje és elfogja.

Ennek végrehajtása:

A járőrszolgálatunk a védelem tárgyától térben eltérő helyen tartózkodó, beavatkozásra felkészült, vagyonőrökből álló egység, amely a védelmi helyzet meghatározott változása esetén, arról értesülve, helyszíni intézkedéseivel a védelmi helyzetet optimalizálja.

Az őrzött objektumok teljes területén, vagy ennek meghatározott részén teljesített gépjárműves járőrszolgálat.

A járőrünk olyan területőrzést valósít meg, ahol a számára meghatározott útvonalon, területen, nem állandó jelleggel figyelési, őrzési feladatot lát el.

A járőrözésünk olyan területek őrzésére szolgál, ahol nincs állandó őrhely, vagy az őrzés statikussága objektív okok miatt nem indokolt.

A járőrünk alkalmas rugalmas és gyors problémamegoldásokra, beavatkozásokra, egyéb őrhelyeken történő segítségnyújtásra is. A járőrözésünk történhet állandó vagy eseti útvonalon is megrendeléstől függően.